คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
สถิติวันนี้
73 คน
สถิติเดือนนี้
2388 คน
สถิติปีนี้
17427 คน
สถิติทั้งหมด
246460 คน
(Show/hide IP)
ปลูกต้นไม้ ประโยชน์มากมายกว่าที่คิด

วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556


 ปลูกต้นไม้
ประโยชน์มากมายกว่าที่คิด

ได้ประโยชน์มากมาย

แม้ปลูกต้นไม้ เพียง 1 ต้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจจากผู้คนมากที่สุดคือ  ปัญหาโลกร้อน หรือสภาวะเรือนกระจก  ซึ่งวิธีการแก้ปัญหา หรือลดความรุนแรงของปัญหานี้ได้ดีที่สุดก็คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือการปลูกต้นไม้เพิ่มนั่นเอง

ป็นความรู้ตั้งแต่สมัยมัธยมว่า ต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเข้าไปเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง โดยตลอดอายุขัยของไม้ยืนต้น 1 ต้น จะสามารถเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ย 1-1.7 ตันคาร์บอน และยังสามารถดูดซับก๊าซอื่นๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้อีก เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซโอโซนเป็นต้น

http://www.doae.go.th/library/html/detail/tree/first.gifอกจากนี้ต้นไม้ 1 ต้นยังสามารถดักจับอนุภาคมลพิษบางชนิดได้ เช่น ฝุ่น ควัน ไอพิษต่างๆ ได้ถึง 1.4 กิโลกรัม/ปี
ต้นไม้ 1 ต้น จะปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนที่คนและสัตว์จำเป็นต้องใช้ในการหายใจออกมา ได้ถึง 200,000 – 250,000  ลิตรต่อปี ซึ่งสามารถรองรับความต้องการก๊าซออกซิเจนของมนุษย์ได้ถึง 2 คนต่อปี  (ความต้องการก๊าซออกซิเจนของคน = 130,000 ลิตร / คน / ปี) 

ต่นอกจากประโยชน์ในการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศแล้ว ต้นไม้ยัง เป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด อาทิ ไลเคน มอส  เฟิร์น ไม้เถา และพืชอิงอาศัย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่น มด  แมลง แมงมุม และสัตว์มีกระดูกสันหลังเช่น นก กิ้งก่า จิ้งจก งู กระรอก 

ดินที่ร่วนซุย และอุดมสมบูรณ์ใต้ต้นไม้สามารถอุ้มน้ำได้ถึง 50% ในดินที่ร่วนซุยยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด เช่น ไส้เดือนดิน กิ้งกือ ตะขาบ กิ้งก่า กบเขียด หนู มดและแมลงต่างๆ

ต้นไม้ยังสามารถป้องกันแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์ น้ำที่ระเหยจากการคายน้ำที่ใบใบยังช่วยดูดความร้อนจากบรรยากาศ ทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นลดลงได้ถึง 3-5 องศาเซลเซียส หากปลูกต้นไม้ไว้บริเวณบ้านจะช่วยลดอุณหภูมิรอบๆ บ้านได้ถึง 2-4 องศาเซลเซียส และการปลูกต้นไม้ในรั้วบ้านยังเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพ ตกแต่งบ้านให้สวยงามร่มรื่น

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่จะได้จากการปลูกต้นไม้เพียง 1 ต้น หากปลูกรวมกันหลายๆ ต้น เป็นสวน เป็นป่า เกิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ เป็นระบบนิเวศ จะก่อเกิดประโยชน์ต่างๆ อีกมากมายมหาศาลให้แก่มวลมนุษย์ ธรรมชาติ และโลกของเรา

บ้านกับต้นไม้ มีดีมากว่าที่คิด

ปลูกต้นไม้ นอกจากจะมีประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อบ้านของเราอีกด้วย

1. การปลูกต้นไม้เพื่อดักกระแสลม ในข้อนี้ให้เราลองสังเกตว่าลมธรรมชาตินั้นพัดมาทางใด หากพัดมาทางด้านซ้ายมือของบ้าน ให้เราปลูกแนวต้นไม้ทางด้านขวามือของบ้าน หรือ หากลมธรรมชาตินั้นพัดมาทางด้านขวามือของบ้าน ให้เราปลูกต้นไม้ที่แนวซ้ายมือของบ้าน เพื่อดักกระแสลมให้เข้าที่ประตูหน้าบ้านของเรา หากไม่สามารถรู้ได้ว่ากระแสลมพัดมาจากทิศทางใด สามารถจุดธูปแล้วปักไว้หน้าบ้านเพื่อดูทิศทางการเคลื่อนตัวของควันธูปได้


2. การปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงรูปทรงของที่ดิน
 ในกรณีที่ที่ดินของเรามีรูปทรงที่เว้าแหว่งขาดหาย หรือ เป็นที่ดินที่มีลักษณะเป็นชายธง แนะนำให้ปลูกต้นไม้เพื่อทำให้รูปทรงของที่ดินมีความสมดุลมากขึ้น เพราะที่ดินที่มีลักษณะชายธงหรือเป็นมุมแหลมนั้นจะทำให้กระแสอากาศไหลเวียนภายในไม่สะดวกนั่นเอง เราจึงปลูกต้นไม้เพื่อกั้นแนวมุมแหลมนั้นตัดให้เป็นมุมป้าน ส่วนที่ดินที่มีการเว้าแหว่งขาดหาย จะมีลักษณะที่ทำให้กระอากาศไหลเวียนในบริเวณที่ดินของเราไม่สะดวกเช่นเดียวกัน เราก็จะปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงให้ที่ดินลดสภาพเว้าแหว่ง

ภาพแสดงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่ดินให้มีรูปทรงที่สวยงาม

และกระแสอากาศไหลเวียนได้สะดวก

3. การปลูกต้นไม้เพื่อปรับอุณหภูมิบ้านให้เย็นขึ้น ต้นไม้หรือไม้คลุมดินนั้น สามารถช่วยทำให้สภาพแวดล้อมของบ้านเราเย็นขึ้นได้ โดยเฉพาะในเวลากลางวัน เนื่องจากจากกระบวนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติของต้นไม้ เมื่อต้นไม้ได้ดูดน้ำจากใต้ผืนดินทางรากไม้ จะมีการคายน้ำออกทางใบไม้ และหยดน้ำเหล่านี้เมื่อโดนความร้อนจะกลายเป็นไปน้ำระเหยคืนสู่อากาศ โดยจะใช้พลังงานความร้อนในบริเวณใกล้เคียงในกระบวนการดังกล่าว ดังนั้น หากเรามีต้นไม้ในสัดส่วนที่เหมาะสมจะช่วยในการปรับอุณหภูมิบ้านให้เย็นขึ้นได้ และแนวกิ่ง ก้าน ใบ ของต้นไม้ยังสามารถลดความร้อนจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันได้อีกด้วย

ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ เฉพาะจุดที่ต้องการร่มเงาเท่านั้น เช่น ข้างห้องที่อยู่ทางทิศใต้ที่ต้องรับแดดทั้งวัน หรือ ทิศตะวันตกที่ต้องรับแดดจัดในช่วงบ่ายภาพแสดงการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยปรับอุณหภูมิให้บ้านเย็นขึ้น

 

 

 
 
 
 


เข้าชม : 1689


E-BOOK 5 อันดับล่าสุด

อินเทอร์เน็ต ( 14 ต.ค. 2558 )
เรือใบมด ( 14 ต.ค. 2558 )
พืชไร้ดิน ( 14 ต.ค. 2558 )
โซล่าเซลล์ ( 14 ต.ค. 2558 )
กล้องถ่ายภาพ ( 14 ต.ค. 2558 )
© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม