คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
สถิติวันนี้
11 คน
สถิติเดือนนี้
1649 คน
สถิติปีนี้
19813 คน
สถิติทั้งหมด
227041 คน
(Show/hide IP)

 
 
หมวดหมู่ : ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าที่ ร.ท.ชำนาญ เรียนเลิศอนันท์

ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ

เบอร์ติดต่อ :
08-1790-2567
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นายภาสกร เมิดจันทึก

ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ ศว.ขอนแก่น

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจิตติมา หลักคำ

ตำแหน่ง :
ครู หัวหน้ากลุ่มงาน ส่วนส่งเสริมและบริการ

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นายภูมิพัฒน์ สมศรี

ตำแหน่ง :
ครู หัวหน้ากลุ่มงาน ส่วนวิชาการ

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายนที เขียวสะอาด

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนันทวัน สุจริต

ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายทิวา นานนท์

ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นายเสรี นามจำปา

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอชิรญา อัตถาชน

ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางขวัญฟ้า วันนิตย์

ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรรณิภา ดนตรี

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกนกวรรณ นามเกษ

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมธุรส แปชา

ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอารีรัตน์ ชนะโยธา

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายสนธยา ทิพย์โพธิ์สิงห์

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุธี แก้วกระโทก

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพิมพกานต์ ปัทมสีแก้ว

ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายโกศล โคตรมณี

ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายวรวุฒิ งามคูณ

ตำแหน่ง :
คนสวน

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายจุมพล พ่วงรัก

ตำแหน่ง :
คนสวน

เบอร์ติดต่อ :
-
 
 

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม