คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง

 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP

สถิติวันนี้
43 คน
สถิติเดือนนี้
1173 คน
สถิติปีนี้
20610 คน
สถิติทั้งหมด
372722 คน

(Show/hide IP)


 
 
หมวดหมู่ : ผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าที่ร้อยตรี ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ

ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ

เบอร์ติดต่อ :
081-7683679
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยวัฒน์ อดทน

ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ

เบอร์ติดต่อ :
084-5199469
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจิตติมา หลักคำ

ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เบอร์ติดต่อ :
094-1423533
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นายภูมิพัฒน์ สมศรี

ตำแหน่ง :
ครู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ

เบอร์ติดต่อ :
098-9186623
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางวิไลวรรณ วงชารี

ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

เบอร์ติดต่อ :
089-5731932
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปาริชาติ ทิพย์รัตน์

ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย

เบอร์ติดต่อ :
089-7193868
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายจุมพล พ่วงรัก

ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค

เบอร์ติดต่อ :
084-0073133
 
 
 
 
หมวดหมู่ : พนักงานราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางขวัญฟ้า วันนิตย์

ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
083-1473910
 
 
 
 
หมวดหมู่ : พนักงานราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนันทวัน สุจริต

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ

เบอร์ติดต่อ :
088-5159642
 
 
 
 
หมวดหมู่ : พนักงานราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมธุรส แปชา

ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ติดต่อ :
095-9248280
 
 
 
 
หมวดหมู่ : พนักงานราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอชิรญา อัตถาชน

ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อ :
098-5683699
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุธี แก้วกระโทก

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
089-6671244
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นายเสรี นามจำปา

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
097-3019462
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรรณิภา ดนตรี

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
088-3195413
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นายนที เขียวสะอาด

ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

เบอร์ติดต่อ :
062-9134538
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภัคจิราภรณ์ พลีชีพ

ตำแหน่ง :
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ติดต่อ :
061-9491191
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภณิตา ตาไข

ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

เบอร์ติดต่อ :
064-9136346,091-4196367
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพิมพกานต์ ปัทมสีแก้ว

ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ :
083-6601886
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุจิตรา เถือกคำ

ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เบอร์ติดต่อ :
097-0416412
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวขวัญสุดาวรรณ สุขกะ

ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เบอร์ติดต่อ :
062-9340106
 
 

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม