คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
สถิติวันนี้
76 คน
สถิติเดือนนี้
4844 คน
สถิติปีนี้
44147 คน
สถิติทั้งหมด
324246 คน
(Show/hide IP)

 
 
หมวดหมู่ : ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าที่ ร.ท.ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์

ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ

เบอร์ติดต่อ :
08-1790-2567
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจิตติมา หลักคำ

ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เบอร์ติดต่อ :
094-1423533
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นายภูมิพัฒน์ สมศรี

ตำแหน่ง :
ครู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ

เบอร์ติดต่อ :
098-9186623
 
 
 
 
หมวดหมู่ : ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางวิไลวรรณ วงชารี

ตำแหน่ง :
ครู หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

เบอร์ติดต่อ :
089-5731932
 
 
 
 
หมวดหมู่ : พนักงานราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมธุรส แปชา

ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ติดต่อ :
095-9248280
 
 
 
 
หมวดหมู่ : พนักงานราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางขวัญฟ้า วันนิตย์

ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
083-1473910
 
 
 
 
หมวดหมู่ : พนักงานราชการ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนันทวัน สุจริต

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ

เบอร์ติดต่อ :
088-5159642
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุธี แก้วกระโทก

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
089-6671244
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอารีรัตน์ ชนะโยธา

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
080-4212842
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกนกวรรณ นามเกษ

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
097-2055534
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นายเสรี นามจำปา

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
097-3019462
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรรณิภา ดนตรี

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
088-3195413
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นายศราวุฒิ ภูมาศ

ตำแหน่ง :
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เบอร์ติดต่อ :
099-4374970
 
 
 
 
หมวดหมู่ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ - นามสกุล :
นายกฤษกร สังวัชรนันท์

ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ :
097-2585490
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพิมพกานต์ ปัทมสีแก้ว

ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ :
083-6601886
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอชิรญา อัตถาชน

ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อ :
084-0333341
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายโกศล โคตรมณี

ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค

เบอร์ติดต่อ :
085-0079140
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายจุมพล พ่วงรัก

ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค

เบอร์ติดต่อ :
084-0073133
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิรัตน์ อินทรสมบัติ

ตำแหน่ง :
คนสวน

เบอร์ติดต่อ :
080-4217305
 
 
 
 
หมวดหมู่ : บุคลากรศูนย์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิเชษฐ เศษภักดี

ตำแหน่ง :
คนสวน

เบอร์ติดต่อ :
089-3754625
 
 

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม