คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
สถิติวันนี้
73 คน
สถิติเดือนนี้
2388 คน
สถิติปีนี้
17427 คน
สถิติทั้งหมด
246460 คน
(Show/hide IP)
กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 31 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนนักเรียน 111 คน ครู 9 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น


เข้าชม : 6   เมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2562
การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ได้พ้นจากตำแหน่ง โดย ว่าที่ ร.ท.ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์


เข้าชม : 5   เมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2562
กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ วิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนนักเรียน 124 คน ครู 21 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น


เข้าชม : 4   เมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2562
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะบุคลากร ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาขอนแก่น แบบเชิงรุก ในการประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ณ


เข้าชม : 4   เมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2562
กิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา โรงเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นำโดย ว่าที่ ร.ท.ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 96 คน ณ ศูนย์วิทยาศา


เข้าชม : 3   เมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ เมืองไทยในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 14 มีนาคม 2562 นำโดย ว่าที่ ร.ท.ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “เมืองไทยในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยม


เข้าชม : 6   เมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2562
การบริการวิชาการ “ดาราศาสตร์” โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สมศรี ตำแหน่งครู พร้อมด้วย นายสุธี แก้วกระโทก และนายนที เขียวสะอาด ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นวิทยากรให้คว


เข้าชม : 5   เมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2562
กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ วิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวนนักเรียน 33 คน ครู 4 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น


เข้าชม : 4   เมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2562
กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 11 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนนักเรียน 40 คน ครู 10 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น


เข้าชม : 4   เมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2562
กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 11 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนนักเรียน 28 คน ครู 5 คน และผู้ปกครอง 28 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข


เข้าชม : 5   เมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2562

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/102 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม