คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
สถิติวันนี้
32 คน
สถิติเดือนนี้
925 คน
สถิติปีนี้
2512 คน
สถิติทั้งหมด
209740 คน
(Show/hide IP)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 1 วันไปกลับ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 55 คน นักเรียนที่เข้าร่วมกิ


เข้าชม : 30   เมื่อวันที่: 24 พ.ย. 2560
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นักเรียนจำนวน 65 คน ครูจำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 69 คน กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศ


เข้าชม : 37   เมื่อวันที่: 22 พ.ย. 2560
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุตรเพชรวิทยาคม ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบุตรเพชรวิทยาคม ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นักเรียนจำนวน 98 คน ครูจำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการของศูนย


เข้าชม : 38   เมื่อวันที่: 22 พ.ย. 2560
ศูนย์วิทย์ฯขอนแก่นร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ กับประชาชน”
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น นำโดย ว่าที่ ร.ท. ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์ฯขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร ร่วมจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนไตรคา


เข้าชม : 49   เมื่อวันที่: 22 พ.ย. 2560
ศูนย์วิทย์ฯขอนแก่น จัดค่ายนักประดิษฐ์ Stem Education โรงเรียนเทพปัญญา อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายนักประดิษฐ์ Stem Education หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ให้กับนักเรียนจาก โรงเรียนเทพปัญญา อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีจำนวน 327 คน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯได้ร


เข้าชม : 45   เมื่อวันที่: 22 พ.ย. 2560
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 1 วัน ไปกลับ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นักเรียนจำนวน 115 คน ครูจำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 121 คน นักเรีย


เข้าชม : 26   เมื่อวันที่: 13 พ.ย. 2560
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น นำโดย ว่าที่ ร.ท. ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์ฯขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 ณ บร


เข้าชม : 23   เมื่อวันที่: 8 พ.ย. 2560
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ร่วมบริจาคสิ่งของ “วันร่วมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น นำโดย นายภาสกร เมิดจันทึก รองผู้อำนวยการศูนย์วิทย์ฯขอนแก่น และ นางสาวจิตติมา หลักคำ หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ พร้อมทั้งบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ร่วมบริจาคสิ่งของ


เข้าชม : 26   เมื่อวันที่: 6 พ.ย. 2560
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น นำโดย ว่าที่ ร.ท. ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์ฯขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมือง


เข้าชม : 13   เมื่อวันที่: 6 พ.ย. 2560
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น นำโดย ว่าที่ ร.ท. ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา


เข้าชม : 25   เมื่อวันที่: 27 ต.ค. 2560

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/84 ->
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม