คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
สถิติวันนี้
82 คน
สถิติเดือนนี้
4850 คน
สถิติปีนี้
44153 คน
สถิติทั้งหมด
324252 คน
(Show/hide IP)
บทบาทหน้าที่


1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็ก เยาวชน  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2. ส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนา สาธิตและเผยแพร่ การใช้กระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองครอบครัว และชุมชน

3. ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาในหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดเครือข่าย ความร่วมมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมอบหมาย     
เข้าชม : 7711


© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม