คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง

 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP

สถิติวันนี้
257 คน
สถิติเดือนนี้
1999 คน
สถิติปีนี้
44568 คน
สถิติทั้งหมด
434918 คน

(Show/hide IP)

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์


                 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์   หมายถึง   ค่ายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  ทั้งภายในศูนย์ฯ และภายนอกศูนย์ฯ  เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในลักษณะการเข้าค่ายซึ่งมีทั้งค่ายไป- กลับ และค่ายค้างคืน เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน  ทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการที่เน้นกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์   การแก้ปัญหาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  ได้พัฒนาหลักสูตรค่ายไว้หลากหลาย  หลักสูตรตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียนในระบบโรงเรียน และนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน และ ประชาชน  โดยมีเป้าหมาย ให้ผู้รับบริการเกิดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้  กระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน


ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม


 
เข้าชม : 14967


© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม