คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง

 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP

สถิติวันนี้
112 คน
สถิติเดือนนี้
6166 คน
สถิติปีนี้
67054 คน
สถิติทั้งหมด
457404 คน

(Show/hide IP)

ดาวน์โหลด


เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ประจำปีงบประมาณ 2564

/UserFiles/รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564.pdf
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมอบรมครู กศน.
หลักสูตร "สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด ครู กศน."
ระหว่างวันที่ 24-26 กพ. 2558

 

filename : 24-1-.zip
 
filename : 24-2-.zip

filename : 25-1-.zip

filename : 25-2-.zip

filename : 26-1-.zip

filename : 26-2-.zip
 
filename : 26-3-.zip

 

***********************************************ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557

วันที่ 18 สิงหาคม 2557
โฟล์เดอร์ที่(1)
โฟล์เดอร์ที่(2)


วันที่ 19 สิงหาคม 2557

โฟล์เดอร์ที่(1)
โฟล์เดอร์ที่(2)
 

......................................................................................................

 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมอบรมครู กศน. เรื่องดาราศาสตร์

โฟล์เดอร์ที่ (1)
โฟล์เดอร์ที่ (2)


 

 


ดาวน์โหลดผลงานทางวิชาการ เอกสารคู่มือค่ายอาเซียน
หน้าปก
คำนำ
คำแนะนำการใช้คู่มือ
สารบัญ
ตอนที่ ๑
ตอนที่ ๒
ตอนที่ ๓
ตอนที่ ๓.๑
ตอนที่ ๓.๒
ตอนที่ ๔
ตอนที่ ๕
ตอนที่ ๖
ภาคผนวก
ผู้จัดทำ
บรรณานุกรม

......................................................................................................

 

 
ดาวน์โหลด ภาพถ่ายการอบรม “เทคนิคการใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์”
28-29 พ.ค. 2557  ณ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
<<คลิ๊ก>>  www.facebook.com/profile.php

 
 

ดาวน์โหลดผลงานทางวิชาการ  รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (School Program)


ดาวน์โหลดผลงานทางวิชาการ  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมภายในสถานศึกษา

โครงการคุณธรรม_1
ภาคผนวก จดาวน์โหลดผลงานทางวิชาการ  เอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
คำแนะนำการใช้.docx
คำนำ.docx
ตอนที่  ๑.docx
ตอนที่  ๒.docx
ตอนที่  ๓.docx

ตอนที่  ๔.docx
ตอนที่ ๕ (กิจกรรมความรู้).docx
ตอนที่ ๕ (กิจกรรมสันทนาการ).docx
บรรณานุกรม.docx
ภาคผนวก.docx
สารบัญ.docx
ปกคู่มือ

 


ดาวน์โหลด เอกสารโครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ภายในสถานศึกษา
ดาวน์โหลด 


 
เข้าชม : 21245


© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม